Badania i optymalizacja UX dla Funwisher.com

Funwisher, czyli życzenia od gwiazd

Funwisher.com to nowa, ciekawa usługa na polskim rynku. Użytkownicy wchodząc na stronę mogą w ciągu kilku minut wysłać życzenia w formie video swoim bliskim. Co wyróżnia Funwishera? Życzenia złożą takie gwiazdy jak Kuba Wojewódzki, Borys Szyc, Robert Lewandowski czy Czesław Mozil. Użytkownik wybiera gwiazdę, a następnie personalizuje film – dodając zdjęcia, wybierając imiona i życzenia. W efekcie, użytkownik tworzy film z ulubiona gwiazdą obdarowywanego.

W e-point design podjęliśmy się . zbadania serwisu pod kątem użyteczności oraz postrzegania usługi, a następnie przeprojektowania jej w taki sposób, by zwiększyć konwersję zakupową.

Badania jako źródło wiedzy

Jesteśmy zwolennikami zwinnych badań UX, na niewielkich grupach użytkowników. Posuwają one prace projektowe do przodu, przy niewielkim budżecie.

Nawet jeśli, tak jak Funwisher, nawiązujesz kontakt i słuchasz swoich klientów, by rozwijać swój biznes, systematyczne badania przynoszą konkretne, nieodkryte wcześniej wnioski i rekomendacje. Tak było w tym przypadku. Aby odnaleźć najważniejsze problemy interfejsu, przeprowadziliśmy jednodniowe badanie użyteczności na grupie 6 użytkowników z grupy docelowej. Dzięki stawianiu hipotez i systematycznemu zadawaniu pytań, byliśmy w stanie wykryć szereg błędów i barier.

Metoda i założenia badania​

Proces rozpoczęliśmy od zidentyfikowania najważniejszych problemów na stronie: komunikacyjnych, procesowych, czy związanych z interakcjami użytkowników. Na tej podstawie powstały pytania i hipotezy badawcze. Zapewniły nam one koncentrację, na tym co kluczowe dla Funwishera.

Oprócz badania samej użyteczności i barier w zamawianiu, chcieliśmy także sprawdzić, w jaki sposób użytkownicy postrzegają samą usługę. Czy ją rozumieją,  czy jej ufają, jak postrzegają cenę, jakie emocje wzbudza w nich proces zamawiania i odbioru filmu z życzeniami. Mając na uwadzę te dwa cele, zdecydowaliśmy się na metodę łączącą test zadaniowy z wywiadem pogłębionym.

Główne obszary do optymalizacji:

Badanie wyglądało więc w ten sposób, że respondentka otrzymywała najpierw zadanie: “Proszę zamówić życzenia dla bliskiej osoby, używając strony Funwisher.com”. Wykonywała je, a następnie, w trakcie oczekiwania na przygotowanie filmu, dyskutowaliśmy o różnych aspektach usługi i jej wrażeniach.

Badania trwały jeden dzień, przebadaliśmy 6 osób, które zamówiły film przez urządzenie mobilne. Zaowocowały ponad setką obserwacji, cytatów i uwag do Funwishera. Małe grupy badanych potrafią przynieść niebagatelną ilość wiedzy.

Wnioski oparte o motywacje i kontekst użytkownika

Postanowiliśmy wykorzystać stosowaną w świecie badań UX metodykę Jobs to be done (JTBD). Grupując obserwacje tematycznie, byliśmy dzięki tej metodyce bardziej skoncentrowani na motywacjach i kontekstach użytkowników. Grupy tematyczne pozwoliły nam na łatwiejszą orientację w obserwacjach. Stworzyliśmy listę JTBD, a następnie spriorytetyzowaliśmy ją wedle częstotliwości występowania wśród badanych. >Metodyka JTBD z pewnością przydaje się w trakcie badań. Koncentruje wysiłki analityczne, zapewnia dodatkowy kontekst i pozwala na łatwiejsze przełożenie wniosków badania na rekomendacje, które można zastosować bezpośrednio do projektowania.

Projektowanie

Dzięki koncentracji badań na interfejsie oraz skupieniu  na 3 obszarach – stronie głównej, stronie gwiazdy oraz formularzu, udało nam się szybko i sprawnie przełożyć wnioski na konkretne rekomendacje.

Następnym krokiem była priorytetyzacja tych zaleceń i przygotowanie makiet hi-fi (high fidelity) ilustrujących zmiany na stronie.

Do najważniejszych zmian na stronie należą:

  • Przebudowanie strony głównej, tak by zapewniała informacje potrzebne do podjęcia decyzji o zakupie
  • Rozbicie długiego formularza personalizacji życzeń na serię kroków,
  • Przebudowanie strony gwiazdy w taki sposób, by informacje w skróconej formie były dobrze widoczne
  • Dostosowanie przeglądania i procesu zamawiania do urządzeń mobilnych

Ta ostatnia zmiana ma największe znaczenie – zdecydowana większość  całego ruchu na stronie pochodzi z urządzeń mobilnych.

Częste badania i szybkie zmiany

Obecnie monitorujemy stronę funwisher.com za pomocą Google Analytics oraz Hotjar’a, aby mierzyć jak wprowadzane zmiany w interfejsie użytkownika przekładają się na mikrokonwersje i sprzedaż.

Mierząc efekty zmian i aplikując kolejne rekomendacje, wynikające z tych pomiarów, będziemy mogli pracować nad optymalizacją konwersji na stronie. Nasze podejście zakłada czerpanie jak największej ilości wiedzy z realnych, obserwowanych zachowań użytkowników. Dzięki temu, zyskujemy pewność, że nasze rozwiązania są zgodne z ich potrzebami i przekładają się na lepsze wyniki biznesowe.

Realnie, prowadzenie biznesu internetowego w 2019 roku właśnie do tego się sprowadza – testowania koncepcji, zderzenia ich z użytkownikami, a następnie zastosowania uzyskanej wiedzy w swojej witrynie. Bez badań jakościowych i weryfikacji ilościowej za pomocą eksperymentów i pomiarów, niemal niemożliwe jest osiągnięcie tego celu.

Fragment makiety hi-fi przedstawiającej zmiany na 1 kroku formularza.

Radosław Misiewicz
UX Designer

Przeczytałeś coś wartościowego?
Podziel się z innymi.